Tarihçe

​İngilizce İktisat bölümü İktisat Fakültesi bünyesinde 1985 yılında kurulmuştur. Bölümümüz; İktisat Politikası, İktisat Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi olmak üzere dört ana bilim dalında yetkin akademik kadrosuyla lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim vermektedir. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüz öğrencilerine iktisadın temel alanları olan mikroiktisat, makroiktisat, ekonometri, iktisat politikası, uluslararası iktisat, iktisadi düşünce tarihi, iktisadi büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanında finansal piyasalar ve kurumlar, uluslararası para ve finans, Türkiye ekonomisi, oyun teorisi gibi seçimlik dersler de sunmaktadır.

Hızlı küreselleşme süreci ve finans piyasalarının entegrasyonu ile birlikte ekonomi bilimi her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Ekonomi-finans alanında bilgi ve beceri kapasitesi yüksek uzman gereksinimi hızla artmaktadır. İngilizce İktisat bölümü, ekonomi konularının yanında finans konularına da yer vermek sureti ile bu alandaki boşluğu dolduracak bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Bölümümüz, bütün bu teorik eğitimlerin ötesinde, düzenlediği bilimsel ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerini okul sonrası hayata her yönüyle hazırlamayı da ilke edinmiştir.

Misyonumuz, küreselleşen dünya ekonomisinde Ekonomi ve Finans sektörlerinde ülkemizin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek ve onlara gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu doğrultuda gayemiz, ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve finansal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır. Ülke ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları çerçevesinde eğitim ve öğretim yaparak kamu ve özel sektöre yönelik iktisadi ve finansal konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemleri öğretmektir.


Prof. Dr. Muhittin Kaplan

İngilizce İktisat Bölüm Başkanı