Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, küreselleşen dünya ekonomisinde Ekonomi ve Finans sektörlerinde ülkemizin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek ve onlara gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu doğrultuda gayemiz, ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve finansal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır. Ülke ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları çerçevesinde eğitim ve öğretim yaparak kamu ve özel sektöre yönelik iktisadi ve finansal konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemleri öğretmektir.